IamI

一只大中二。喜好 C#,RGSS,以及无端嘲讽他人。作为一名大一新生,每天都在混日子中度过。喜欢编程却不想成为程序员。喜欢勾心斗角却希望坦诚相待。就是这样的一个别扭家伙。

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
00:32 30

怒而摊牌

  1

 

  2

 

22:36 3

平庸渡日

  4

 

  5

 

  6

 

  7

 

  8

 

  9

 

  10

 

  11

 

  12

 

01:05 13

狂欢圆舞

  14

 

  15

 

  16

 

10:32 17

开到荼蘼

  18

 

  19

 

  20

 

  21

 

  22

 

  23

 

  24

 

  25

 

  26

 

  27

 

  28

 

  29

 

  30

 

  31

 

  1

 

  2

 

  3