IamI

一只大中二。喜好 C#,RGSS,以及无端嘲讽他人。作为一名大一新生,每天都在混日子中度过。喜欢编程却不想成为程序员。喜欢勾心斗角却希望坦诚相待。就是这样的一个别扭家伙。

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
23:48 25

网络连不上

23:58 26

苦痛的抉择

20:49 27

免修申请

23:37 28

流量

  1

 

23:58 2

流量飞逝

  3

 

  4

 

  5

 

  6

 

  7

 

  8

 

  9

 

  10

 

  11

 

  12

 

  13

 

19:58 14

咳血

  15

 

  16

 

  17

 

18:45 18

似水流年

  19

 

  20

 

  21

 

  22

 

  23

 

13:22 24

浪费人生

  25

 

  26

 

  27

 

  28

 

  29

 

  30

 

  31